از متخصص محلی تا بازیگر جهانی

Wilo که در سال 1872 به عنوان کارخانه تولید ظروف مس و برنج در دورتموند تأسیس شد، از یک متخصص محلی به یک بازیگر جهانی تبدیل شده است. بنیاد Wilo به عنوان سهامدار عمده با حدود 90 درصد سهام، تداوم و استقلال شرکت را تضمین می کند. ذهنیت مشتری مداری سازش ناپذیر، نزدیکی فوری به