در زیر به برخی از پروژه های بیمارستانی اشاره می کنیم که افتخار همکاری در برخی از فاخرترین پروژه های ساختمانی در سال های گذشته را داشته ایم و موفق شدیم تا خدمات و محصولات شرکت وینا را به آنها ارایه دهیم.

 • امیر علم – سعدی
 • مرکز قلب – تهران
 • چشم پزشکی نور – مطهری
 • آزمایشگاه دکتر اجتهادی – مشهد
 • بیمارستان به آفرین – کرج
 • بیمارستان سینا – اراک
 • کلینیک سلول درمانی رویان – گلبرگ
 • بیمارستان ایزدی – قم
 • بیمارستان میلاد – ارومیه
 • بیمارستان فرهنگیان زاهدان – زاهدان
 • بیمارستان فریده بهبهانی – اصفهان
 • بیمارستان عباس آباد – تنکابن
 • پروژه ی بیمارستانی محب یاس – تهران (خیابان میرزای شیرازی)
 • بیمارستان قم – قم
 • پروژه هتل و بیمارستان گاندی – تهران (خیابان گاندی)
 • بیمارستان لاله – تهران (شهرک غرب)
 • بیمارستان ماهک – ساری
 • بیمارستان سلامت – تهران (خیابان طالقانی)
 • بیمارستان تخت جمشید – کرج
 • بیمارستان نیروگاه (شهدا) – قم
 • بیمارستان امام رضا (ع) – قم
 • بیمارستان امام خمینی – ساری
 • بیمارستان امیر المومنین – قم
 • بیمارستان اراک – اراک
 • بیمارستان امام هادی – شهریار

و بسیاری از پروژه های دیگر.

بیمارستان به آفرین
بیمارستان سینا اراک
بیمارستان فرهنگیان زاهدان
بیمارستان گاندی
بیمارستان لاله
بیمارستان محب یاس
بیمارستان میلاد ارومیه
کلینیک نور
تخت جمشید
بیمارستان به آفرین
بیمارستان سینا اراک
بیمارستان فرهنگیان زاهدان
بیمارستان گاندی
بیمارستان لاله
بیمارستان محب یاس
بیمارستان میلاد ارومیه
کلینیک نور
تخت جمشید
previous arrow
next arrow
 
Shadow

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.