در مهرماه سال ۱۴۰۲ نمایشگاه صنعت تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی در محل نمایشگاه های بین المللی تهران با استقبال فعالان صنعت تاسیسات و صاحبنظران این حوزه برگزار گردید، شرکت تدابیر پمپ وینا نیز با حضور در این رویداد سالانه آخرین محصولات شرکت Wilo را به نمایش گذاشت که با استقبال بازدید کنندگان مواجه گردید.