معرفی

پمپ های طبقاتی افقی سری Economy MHI شرکت Wilo از جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه هستند.

  • آب رسانی و تقویت فشار برای محیط های مسکونی، تجاری و صنعتی
  • سیستم های سیرکولاسیون آب خنک کن
  • سیستم های شستشو و آب پاشی

راهنمای مدل

مثال: MHI 205N-1/E/3-400-50-2

 

مشخصات اصلی/ مزایا

اطلاعات فنی

جنس اجزا

MHI

 

فهرست پمپ های Economy MHI

مدل پمپسایز اتصال مکشسایز اتصال دهشتوان موتور (KW)ولتاژ- فازوزن تقریبی (kg)
MHI205-1/E/1-230-50-2“Rp 1“Rp 10.751-23012.2
MHI205N/E/3-400-50-2“Rp 1“Rp 10.753-40013.3
MHI206-1/E/1-230-50-2“Rp 1“Rp 11.11-23017.2
MHI206N-1/E/3-400-50-2“Rp 1“Rp 11.13-40015.3
MHI404-1/E/1-230-50-2“Rp 1 1/4“Rp 10.751-23013.7
MHI404N-1/E/3-400-50-2“Rp 1 1/4“Rp 10.753-40014.5
MHI405N-1/E/3-400-50-2“Rp 1 1/4“Rp 11.13-40015.3
MHI406-1/E/1-230-50-2“Rp 1 1/4“Rp 11.51-23019.3
MHI406N-1/E/3-400-50/2“Rp 1 1/4“Rp 11.13-40017.5
MHI803-1/E/1-230-50-2“Rp 1 1/2“Rp 1 1/41.11-23016
MHI803N-1/E/3-400-50-2“Rp 1 1/2“Rp 1 1/41.13-40014.6
MHI804-1/E/1-230-50-2“Rp 1 1/2“Rp 1 1/41.51-23017.5
MHI804N-1/E/3-400-50-2“Rp 1 1/2“Rp 1 1/41.53-40020.6
MHI805N-1/E/3-400-50-2“Rp 1 1/2“Rp 1 1/42.23-40022
MHI1602N-1/E/3-400-50-2“Rp 2“Rp 1 1/21.53-40020.5
MHI1604N-1/E/3-400-50-2“Rp 2“Rp 1 1/22.23-40023.6