در زیر به برخی از پروژه های فرهنگی/ ورزشی اشاره می کنیم که افتخار همکاری در برخی از فاخرترین پروژه های ساختمانی در سال های گذشته را داشته ایم و موفق شدیم تا خدمات و محصولات شرکت وینا را به آنها ارائه دهیم.

  • مجتمع ورزشی اهورا – شیراز
  • استخر شهرک قدس – قم
  • مجموعه ورزشی ورامین – ورامین
  • پارک آبی تهران – چیتگر
  • مجتمع فرهنگی روشنگر – تهران
  • مجموعه ورزشی حس خوب زندگی – تهران
  • مجموعه ورزشی خرم شاد – تهران
  • مجموعه ورزشی خرم شاد – اصفهان

و بسیاری از پروژه های دیگر.

[smartslider3 slider=”10″]