در زیر به برخی از پروژه های فرهنگی/ ورزشی اشاره می کنیم که افتخار همکاری در برخی از فاخرترین پروژه های ساختمانی در سال های گذشته را داشته ایم و موفق شدیم تا خدمات و محصولات شرکت وینا را به آنها ارائه دهیم.

  • مجتمع ورزشی اهورا – شیراز
  • استخر شهرک قدس – قم
  • مجموعه ورزشی ورامین – ورامین
  • پارک آبی تهران – چیتگر
  • مجتمع فرهنگی روشنگر – تهران
  • مجموعه ورزشی حس خوب زندگی – تهران
  • مجموعه ورزشی خرم شاد – تهران
  • مجموعه ورزشی خرم شاد – اصفهان

و بسیاری از پروژه های دیگر.

آکادمی کشتی پاسارگاد
مجموعه ورزشی اهورا
پارک آبی چیتگر
ورزشگاه خرمشاد اصفهان
ورزشگاه خرمشاد تهران
آکادمی کشتی پاسارگاد
مجموعه ورزشی اهورا
پارک آبی چیتگر
مجتمع ورزشی حس خوب زندگی
ورزشگاه خرمشاد اصفهان
ورزشگاه خرمشاد تهران
previous arrow
next arrow
 
Shadow