آدرس:

تهران- خیابان شریعتی- میدان کتابی- خیابان مجتبائی- ابتدای بن بست دیانا- پلاک 1 – واحد 4

کد پستی: 1543833115

آدرس ایمیل: info@vinapump.ir

تلفن تماس:

021-22889575